» Nieuws
< > 8-1-18 08:33 - Gezelligheid troef op goedbezochte nieuwjaarsreceptie
 (Algemene mededeling)

Na de sportieve nieuwjaarswedstrijden op het veld en in De Banne, ging het Valkenjaar 2018 van start met een goedbezochte nieuwjaarsreceptie. Met bezoekers van jong tot oud, zo mag tevreden worden geconstateerd. Voorzitter Frank Hand schetste in zijn nieuwjaarstoespraak een positief beeld van de club, met enthousiaste vrijwilligers, voor wie De Valken vaak zelfs “méér dan een club is”.

Tevens ging de voorzitter in op de bestuurlijke aandachtspunten. Met steun van organisaties als de KNVB en het NHV wil het bestuur het vrijwilligersbeleid nog proberen te verbeteren, met het oog op een soepeler verwerving van vrijwilligers voor enkele cruciale functies. Weliswaar heeft De Valken een prachtige groep vrijwilligers, toch zijn hier en daar nog posities die niet of minder goed bezet zijn. Tevens raken sommige vrijwilligers echt op een leeftijd waardoor fysiek het gewoon moeilijker wordt.

Als het gaat om het hoofdbestuur, stelde Frank Hand het streven naar een “schaduwbestuur” aan de orde. Dit wil zeggen dat nieuwe mensen, ook de jongere generatie, aansluiting zoekt bij het bestuur om mee te kijken hoe dat besturen gaat en te ervaren of het zou passen om zelf zo’n bestuurder te zijn. De Valken heeft op dit moment een prima bestuur, maar gezien de leeftijdsopbouw daarvan is het zaak dat de opvolging goed en tijdig wordt geregeld. Waarbij de bestuurders van nu natuurlijk wel zo’n groot Valkenhart hebben dat ze hun opvolgers zullen helpen waar dat nodig is.
Maar men moet niet denken dat het besturen van De Valken te hoog gegrepen is. De grote projecten zijn achter de rug, het gaat nu om het goed draaiende houden van de vereniging. Het is gewenst dat de jongere generatie daarbij gaat aansluiten, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen. Het bestuur hoopt op interesse op korte termijn.

In de nieuwjaarstoespraak werd ten slotte ook ingegaan op de beoogde overgang naar LED-verlichting op het trainingscomplex. Vanuit het bestuur heeft met name Timo Groot zich hiervoor ingespannen en in januari is het aan de Gemeente Drechterland om het gezamenlijke plan van De Valken, Woudia en Spirit ’30 te steunen, waardoor met een eigen financiële bijdrage deze verenigingen samen met de Gemeente deze investering zullen doen. Uit een oogpunt van duurzaamheid past dit ook goed bij De Valken.


- Ron Laan -

Terug naar het nieuwsoverzicht

 
 
Geen reacties: (Klik hier om een reactie toe te voegen)