Ľ Nieuws
< > 7-10-17 11:14 - Mix van tevredenheid en zorg op jaarvergadering
 (Algemene mededeling)

Vrijdagavond 6 oktober 2017 werd de Algemene Ledenvergadering van SV De Valken gehouden. Waar het bestuur hoopte op deze avond een betere opkomst mee te maken, was het aantal aanwezigen helaas zeer laag, slechts een tiental mensen nam plaats tegenover de bestuurstafel, bijna gelijk aan het aantal bestuurders achter diezelfde tafel.

Toch zou het een prima vergadering worden, waarin van gedachten werd gewisseld over de positieve ontwikkelingen bij De Valken ten aanzien van accommodatie, technisch beleid, organisatie en financiŽn. Maar het bestuur sprak ook zijn serieuze zorg uit over het uitblijven van de hulp van ouders bij het vervullen van enige cruciale functies op het trainingsveld, langs de lijn en in de kantine. Het bestuur, zo zal iedereen begrijpen, kan niet alle rollen in de club vervullen. De club is van ons allemaal en alleen met ons allen lukt het om voetbal en handbal goed en leuk te laten plaatsvinden. Let wel: veel mensen doen al veel en dat verdient grote waardering, maar helaas zijn er dus toch nog vacante posities.

Het bestuur blijft benadrukken hoe leuk het is om iets bij SV De Valken te doen, met enthousiaste mensen in een mooie accommodatie. "Wat is er nou mooier dan eraan bij te dragen dat de jeugd, jouw kind, lekker kan sporten en nog nagenietend thuis komt na een training of een wedstrijd?", zo vroeg Voorzitter Frank Hand zich hardop af. De vraag stellen is eigenlijk het antwoord al geven!

Alle bestuursleden legden op hun terrein verantwoording af voor het afgelopen jaar, dat ook in financieel opzicht door incidentele baten, zoals de veilingopbrengst, een hele mooie uitkomst kende. Puur operationeel gezien is het resultaat wel bescheidener, maar toch ook mooi. Voor komend seizoen wordt een winst begroot van ongeveer 13.000 EUR, en dat is nodig om de obligaties voor het nieuwe gebouw jaarlijks bij de uitloting te kunnen aflossen. De contributies worden dit seizoen weer geÔndexeerd en dus licht verhoogd.

Namens de kascommissie hebben Martine Groot-Rood en Corina Ruiter, die beiden niet aanwezig konden zijn, schriftelijk laten weten dat hun onderzoek de conclusie heeft dat de financiŽle huishouding van de vereniging zorgvuldig is. Na de presentatie van de kascommissie, werden, met dťcharge voor het bestuur en de penningmeester ten aanzien van het boekjaar 2016/2017, de jaarrekening en de begroting door de ledenvergadering vastgesteld. Een nieuw reservelid voor de kascommissie wordt nog gezocht.

Het bestuur prijst zich gelukkig met een goed draagvlak bij de leden en in de dorpen Hem en Venhuizen. De belangstelling van inwoners en bedrijven in het verzorgingsgebied van De Valken stemt tot volle tevredenheid. De samenstelling van het hoofdbestuur is prima. Voorzitter Frank Hand vroeg hiervoor applaus, in zijn rol is hij maar wat tevreden met zijn bestuur. Toch wijst Frank Hand er opnieuw op dat volgend jaar hij niet meer verkiesbaar zal zijn als voorzitter, welke functie hij al heel lang vervult. Ook hier moet dus een opvolger worden gezocht.

Secretaris Ron Laan en Jeroen Bleeker (voorzitter commissie jeugdvoetbal) traden af maar werden met applaus herkozen voor drie jaar.

De rondvraag leverde nog wat extra inzicht op in de gang van zaken binnen de vereniging, waaruit naar voren kwam dat door de leden soms wel heel slordig met materiaal, vooral ballen, wordt omgegaan. Een bal in de bosjes moet uiteraard wel worden gezocht en gezien de gevonden ballen verdient dat aandacht.

De concept-notulen met een verslag van de gehele vergadering op alle punten worden binnenkort op de website van SV De Valken gepubliceerd.


- Ron Laan -

Terug naar het nieuwsoverzicht

 
 
Geen reacties: (Klik hier om een reactie toe te voegen)