» Nieuws
< > 5-10-18 09:57 - Vrijwilligersbeleid en bestuurlijke opvolging kernthema's op prima jaarvergadering
 (Algemene mededeling)

Donderdagavond 4 oktober 2018 werd de Algemene Ledenvergadering van SV De Valken gehouden. Ten overstaan van zo’n 25 leden – een mooie mix van handbal en voetbal – ging het bestuur in op het afgelopen seizoen en de aandachtspunten voor het komende seizoen.

Op een constructieve manier werd van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen bij De Valken ten aanzien van accommodatie, technisch beleid, organisatie en financiën. In zijn verslag ten aanzien van de accommodatie kon vice-voorzitter Timo Groot met trots melden dat de LED-verlichting in augustus is geïnstalleerd. Verder is er waardering voor de Gemeente over hoe de velden zijn onderhouden in de hete zomer, maar ook is er kritiek op de kwaliteit van het maaien. De Gemeente heeft verbetering beloofd; het gras moet gewoon korter zijn op het moment dat er wedstrijden worden gespeeld.

Jeroen Bleeker kon helaas niet positief zijn over de ontwikkelingen bij de jeugd. Het gaat er dan om dat met te weinig mensen deze zo leuke afdeling van onze vereniging gaande moet worden gehouden. Het is van het grootste belang dat er per direct mensen opstaan die als jeugdvoetbalcommissie in bredere zin het algemeen bestuur en Jeroen Bleeker in het bijzonder gaan helpen.

Overigens geldt ook bij de handbal dat er wel verbeteringen na te streven zijn, zoals het beschikbaar hebben van voldoende scheidsrechters en keepers. Wel is het trainersbestand goed op orde, maar een passend schema voor de trainingen vinden in sporthal De Banne is helaas wel moeilijk.

Het seniorenvoetbal is met het wegvallen van het tweede veteranenteam helaas wat achteruit gegaan in ledental. Dat werkt dan weer door in bijvoorbeeld de oudpapier-inzameling. Ook het aantal scheidsrechters is eigenlijk te beperkt.

Voorzitter Frank Hand kondigde een indringender vrijwilligersbeleid op korte termijn aan, waarbij op leden een serieus beroep tot het vervullen van taken wordt gedaan.

De bestuursleden legden op hun terrein verantwoording af voor het afgelopen jaar, dat ook in financieel opzicht een hele mooie uitkomst kende. De winst was met ruim 13.000 EUR ongeveer gelijk aan de begroting. Een dergelijke winst is ook wel nodig om de obligaties voor het gebouw jaarlijks bij de uitloting te kunnen aflossen. De contributies worden dit seizoen weer geïndexeerd en dus slechts heel licht verhoogd.

Namens de kascommissie hebben Martine Groot-Rood en Rinske Groot laten weten dat hun onderzoek de conclusie heeft dat de financiële huishouding van de vereniging zorgvuldig is. Na de presentatie van de kascommissie, werden, met décharge voor het bestuur en de penningmeester ten aanzien van het boekjaar 2017/2018, de jaarrekening en de begroting door de ledenvergadering vastgesteld.

Het bestuur prijst zich gelukkig met een goed draagvlak bij de leden en in de dorpen Hem en Venhuizen. De belangstelling van inwoners en bedrijven in het verzorgingsgebied van De Valken stemt tot volle tevredenheid. De samenstelling van het hoofdbestuur is prima. Vier bestuursleden werden herkozen: Peter Bakker, Trudie Besseling, Frank Hand en Marijke Laan. Voor Trudie Besseling geldt dat ze nog bereid is een jaar penningmeester te zijn, dus bij de volgende jaarvergadering zal er een opvolg(st)er moeten zijn gevonden. De penningmeester vervult een functie die grotendeels met een eigen tijdsindeling kan worden gedaan, dus het bestuur vertrouwt erop dat de opvolging geen probleem zal zijn en staat open voor een gesprek met belangstellenden, ook als men eerst wat meer wil weten over wat de functie inhoudt.

Voor Voorzitter Frank Hand geldt dat hij eigenlijk al eerder had aangegeven dat hij niet meer verkiesbaar zou zijn als voorzitter. In het belang van de vereniging die hem zo ter harte gaat, heeft hij zich opnieuw laten verkiezen, maar met het uitdrukkelijk doel dat de opvolging hoogste prioriteit krijgt. Frank Hand heeft uitgelegd dat men ook niet moet denken dat de voorzittersrol bij De Valken niet te doen is omdat het teveel tijd kost. Aangezien hij zelf als liefhebber ook bardiensten draait, wedstrijden fluit, zelf voetbalt en nog (veel) andere dingen doet, lijkt dat misschien zo, maar het meeste wat Frank Hand doet valt simpelweg niet onder zijn voorzitterstaak. Dus mensen met bestuurlijke belangstelling kunnen zich zonder aarzeling bij het bestuur vervoegen om hun interesse te tonen. Een periode ‘meekijken’ behoort daarbij zeker ook tot de mogelijkheden, omdat men dan kan ondervinden waar het om gaat en hoe leuk het is om te doen met elkaar.

Voor hemzelf onverwacht kreeg Frank Hand nog een mooie bos bloemen. Dit omdat hij met een voorzitterschap van 2003 tot 2018, en eigenlijk ook al het seizoen vóór 2003 als interim, dus 16 jaar, de voorzitter met de langste staat van dienst bij De Valken ooit is geworden. Voorwaar een ongekende prestatie die dus de geschiedenisboeken ingaat, waarvoor terecht een bloemenhulde!

De rondvraag beperkte zich tot wat praktische vragen.

De concept-notulen met een verslag van de gehele vergadering op alle punten worden binnenkort op de website van SV De Valken gepubliceerd.

- Ron Laan -

Terug naar het nieuwsoverzicht

 
 
Geen reacties: (Klik hier om een reactie toe te voegen)